Search

Bell Schedule

Kindergarten Regular Day

 

Begin

End

Class

8:10 am

10:00 am

Recess

10:00 am

10:20 am

Class

10:20 pm

12:20 pm

Lunch

12:20 pm

1:00 pm

Class

1:00 pm

1:34 pm

Dismissal

 

1:34 pm

Kindergarten Minimum Day

 

Begin

End

Class

8:10 am

10:00 am

Recess

10:00 am

10:20 am

Class

10:20 pm

12:05 pm

Lunch

12:05 pm

12:40 pm

Class

12:40 pm

12:44 pm

Dismissal

 

12:44 pm

1st - 3rd Grade Regular Day

 

Begin

End

Class

8:10 am

10:00 am

Recess

10:00 am

10:20 am

Class

10:20 pm

12:20 pm

Lunch

12:20 pm

1:00 pm

Class

1:00 pm

2:33 pm

Dismissal

 

2:33 pm

1st- 3rd Grade Minimum Day

 

Begin

End

Class

8:10 am

10:00 am

Recess

10:00 am

10:20 am

Class

10:20 pm

12:20 pm

Lunch

12:20 pm

12:55 pm

Class

12:55 pm

1:14 pm

Dismissal

 

1:14 pm

4th- 5th Grade Regular Day

 

Begin

End

Class

8:10 am

10:00 am

Recess

10:20 am

10:40 am

Class

10:40 pm

12:40 pm

Lunch

12:40 pm

1:20 pm

Class

1:20 pm

2:33 pm

Dismissal

 

2:33 pm

4th- 5th Grade Minimum Day

 

Begin

End

Class

8:10 am

10:00 am

Recess

10:20 am

10:40 am

Class

10:40 pm

12:39 pm

Lunch

12:39 pm

1:14 pm

Dismissal

 

1:14 pm