Search

Bell Schedule

Main Bell Schedules

Regular Day (M, T, Th, F) - Grade 6

Period Start End Period Mins Pass Mins
1 07:50 AM 08:34 AM 44 2
208:36 AM 09:20 AM44
Nutrition 09:20 AM09:32 AM122
NEST09:34 AM10:04 AM302
310:06 AM10:50 AM442
410:52 AM11:36 AM442
511:38 AM12:22 PM44
Lunch12:22 PM12:56 PM342
612:58 PM01:42 PM442
701:44 PM02:29 PM45

Regular Day (M, T, Th, F) - Grade 7 & 8

Period Start End Period Mins Pass Mins
1 07:50 AM 08:34 AM 44 2
208:36 AM 09:20 AM44
Nutrition 09:20 AM09:32 AM122
NEST09:34 AM10:04 AM302
310:06 AM10:50 AM442
410:52 AM11:36 AM44
Lunch11:36 AM12:10 PM342
512:12 PM12:56 PM442
612:58 PM01:42 PM442
701:44 PM02:29 PM45

Late Start Wednesday - Grade 6

Period Start End Period Mins Pass Mins
1 08:55 AM 09:35 AM 40 2
209:37 AM 10:17 AM40
Nutrition 10:17 AM10:29 AM122
310:31 AM11:11 AM402
411:13 AM11:52 AM392
511:54 AM12:33 PM39
Lunch12:33 AM01:07 PM342
601:09 PM01:48 PM392
701:50 PM02:29 PM39

Late Start Wednesday - Grade 7 & 8

Period Start End Period Mins Pass Mins
1 08:55 AM 09:35 AM 40 2
209:37 AM 10:17 AM40
Nutrition 10:17 AM10:29 AM122
310:31 AM11:11 AM402
411:13 AM11:52 AM39
Lunch11:52 AM12:26 PM342
512:28 AM01:07 PM392
601:09 PM01:48 PM392
701:50 PM02:29 PM39

Auxiliary Bell Schedules

Minimum Day - All Grades

Period Start End Period Mins Pass Mins
1 07:50 AM 08:24 AM 34 2
208:26 AM 09:00 AM342
3 09:02 AM09:36 AM342
409:38 AM10:12 AM34
Nutrition10:12 AM10:24 AM122
510:26 AM10:59 AM332
611:01 AM11:34 AM332
711:36 AM12:10 PM34

All School Assembly - Grade 6

Period Start End Period Mins Pass Mins
1 07:50 AM 08:33 AM 43 2
208:35 AM 09:18 AM43
Assembly w/P209:18 AM09:58 AM40
Nutrition09:58 AM10:10 AM122
310:12 AM10:55 AM432
410:57 AM11:40 AM432
511:42 AM12:25 PM43
Lunch12:25 PM12:59 PM342
601:01 PM01:44 PM432
701:46 PM02:29 PM43

All School Assembly - Grade 7 & 8

Period Start End Period Mins Pass Mins
1 07:50 AM 08:33 AM 43 2
208:35 AM 09:18 AM43
Assembly w/P209:18 AM09:58 AM40
Nutrition09:58 AM10:10 AM122
310:12 AM10:55 AM432
410:57 AM11:40 AM43
Lunch11:40 AM12:14 PM342
512:16 PM12:59 PM432
601:01 PM01:44 PM432
701:46 PM02:29 PM43

Regular Day (NO NEST) - Grade 6

Period Start End Period Mins Pass Mins
1 07:50 AM 08:38 AM 48 2
208:40 AM 09:28 AM48
Nutrition 09:28 AM09:42 AM142
309:44 AM10:32 AM482
410:34 AM11:22 AM482
511:24 AM12:12 PM48
Lunch12:12 PM12:50 PM382
612:52 PM01:40 PM482
701:42 PM02:29 PM47

Regular Day (NO NEST) - Grade 7 & 8

Period Start End Period Mins Pass Mins
1 07:50 AM 08:38 AM 48 2
208:40 AM 09:28 AM48
Nutrition 09:28 AM09:42 AM142
309:44 AM10:32 AM482
410:34 AM11:22 AM48
Lunch11:22 AM12:00 PM382
512:02 PM12:50 PM482
612:52 PM01:40 PM482
701:42 PM02:29 PM47